top of page

Produktansvar

Produktansvarsloven regulerer skade oppstått i forbindelse med anvendelse av et produkt. Hvilke skader som omfattes av loven fremgår av produktansvarsloven § 2-3. Omfattet er personskade og skade på ting, som har oppstått i forbindelse med privat bruk eller forbruk. Produsenten er da pliktig til å erstatte skadelidtes tap, jf. produktansvarsloven § 2-1.

 

Lovens kapittel 3 regulerer skade på person i forbindelse med inntak av legemidler.

bottom of page