top of page

Ulovfestet objektivt ansvar

Objektivt ansvar for skade innebærer at det ikke er krav om at skadevolder har utvist skyld for at erstatningsansvar skal inntre. Bakgrunnen for denne ansvarsformen er en vurdering av hvem som er nærmest til å bære risikoen for skade eller tap. Det ulovfestede objektive ansvaret bygger på sikker rettspraksis og sedvanerett.

For vurderingen om det foreligger ansvarsgrunnlag etter denne ansvarsnormen kan det være nyttig med rettslig bistand fra advokat. Fyll ut kontaktskjema, og vi svarer deg i løpet av neste virkedag.

bottom of page